STK har gått over fra Senserio til Matchi fra 1 mai. Vennligst book bane på https://www.matchi.se/facilities/SandefjordTK Hilsen STK