Sommerpriser i hallen for medlemmer . Mandag 7. mai flytter tennisskolens treningstider til utebanene. Ved dårlig vær og lagkamper ute har tennisskolen 1.prioritet på innebaner. Timer bestilt av medlemmer her vil således bli kansellert og refundert. Innebaner: Banelys styres via banebestilling i Senserio. Lyset går på 5 min før spilletid og slukkes 5 min etter spilletid.NB! Husk å avbestille timer du ikke skal benytte.Ubenyttet time blir ikke refundert. Du kan bestille strøtimer 7 dager fram i tid. Ta kontakt med hilde@nesoddentennis.no evt mob.92461504 hvis du har spørsmål om bruk av systemet. Se også våre varer.