NB! Husk å avbestille timer du ikke skal benytte. Ubenyttet time blir ikke refundert. Innebaner: Banelys styres via banebestilling i Senserio. Lyset går på 5 min før spilletid og slukkes 5 min etter spilletid. Du kan bestille strøtimer 7 dager fram i tid. Ta kontakt med hilde@nesoddentennis.no evt mob.92461504 hvis du har spørsmål om bruk av systemet. Se også våre varer.