VIKTIG MELDING: DUGNAD lørdag 23.9 kl.11-13. Ta med grenklipper og rake. Vi rydder for ugress rundt utebaner og maler kiosken. Malesaker holder klubben. Vel møtt! Fra mandag 18. september flyttes tennisskolens timer til innebanene. OBS: Ved dårlig vær og dårlig lys før 18. september flyttes deres timer inn i hallen. Tennisskolen har 1. prioritet til hallen og bestilte strøtimer her blir refundert. NB! Husk å avbestille timer du ikke skal benytte. Innebaner: Banelys styres via banebestilling i Senserio. Lyset går på 5 min før spilletid og slukkes 5 min etter spilletid. Du kan bestille strøtimer 7 dager fram i tid. Ta kontakt med hilde@nesoddentennis.no evt mob.92461504 hvis du har spørsmål om bruk av systemet. Se også våre varer.